Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την Συντήρηση και Βελτίωση του οδικού δικτύου των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού, ύψους 771.923,87€


Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης στην περιοχή των Σερβίων –Βελβεντού & Χρωμίου, στους οδικούς άξονες:

● Αιανή –Χρώμιο – Όρια Π.Ε. Γρεβενών
● Διασταύρωση «Εθ.Ο.(3) Κοζάνης-Λάρισας» Αυλές- Γούλες- Ρύμνιο
● Διασταύρωση «Εθ.Ο.(3) Κοζάνης-Λάρισας» Τριγωνικό - Ρύμνιο (υπό χαρακτηρισμό)
● Διασταύρωση «Εθ.Ο.(3) Κοζάνης-Λάρισας» Προσήλιο-Μικρόβαλτο –Τρανόβαλτο - Λαζαράδες – Ελάτη - Όρια Π.Ε. Γρεβενών
● Διασταύρωση «Εθ.Ο.(3) Κοζάνης-Λάρισας» έως Μεταξά
● Διασταύρωση «Εθ.Ο.(3) Κοζάνης-Λάρισας» Βελβεντό,
Πολύφυτο έως φράγμα Πολυφύτου
● Διασταύρωση «Εθ.Ο.(3) Κοζάνης-Λάρισας» Βαθύλακκο- Μεσιανή – Κουβούκλια –Ροδίτη – Λεύκαρα.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, τοποθέτησης
στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και εργασίες καθαρισμού
τάφρων οδών και οχετών οδών.
Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του
Επαρχιακού οδικού δικτύου.
Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε η εταιρεία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε με ποσοστό έκπτωσης
67,10%.
Νεότερη Παλαιότερη