Επικοινωνήστε με email: gkasapidis@pdm.gov.gr
  ή τηλεφωνικά: 2461052610

----------------------------------------------------------------------

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 50100