Συνάντηση με τον επικεφαλής της ομάδας της Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρ.Επιτροπής Κ.Ράσμουσεν


Από τη συζήτηση με τον επικεφαλής της ομάδας της Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάρστεν Ράσμουσεν και των στελεχών που πλαισιώνουν την παραπάνω ομάδα, Αθανάσιο Σοφό και Σταματία Παπάκη.

Αρμοδιότητα της ομάδας αυτής είναι, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.
Ζήτησα να συνδράμουν όλα τα προγράμματα και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να γίνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η πιο πράσινη Περιφέρεια της χώρας και γιατί όχι η πιο πράσινη της Ε.Ε.


Νεότερη Παλαιότερη