Ο κύβος ερρίφθη! Σε τροχιά υλοποίησης το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.Ο κύβος ερρίφθη! Σε τροχιά υλοποίησης το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

✅️ Με εξειδίκευση προτεραιοτήτων του, 161,5 εκ. €, ολοκλήρωσε τις εργασίες της η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, υπό τον κ. Καλλίρη Πελοπίδα Διευθυντή της ΕΥΔ. Συμμετείχαν τα βασικά μέλη της και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
✅️ Αναμένονται οι πρώτες προσκλήσεις ανάλογου προϋπολογισμού, στα τέλη 2022 έως τις αρχές 2023 με εμβληματικά έργα για τη Δυτική Μακεδονία.
✅️ Σε προτεραιότητα και η εξειδίκευση για δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων των ανεργων και των εργαζομένων.
✅️ Ταυτόχρονα προετοιμάζονται και οι πρώτες δομές στη Δυτική Μακεδονία.
Πρώτη από όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα προχωρά στην εξειδίκευση του Προγράμματος, ενώ ήδη ήταν και η πρώτη που χώρα που πέτυχε την έγκριση του από την Ε.Ε. στις 16 Ιουνίου 2022!!
Νεότερη Παλαιότερη