Ένα μεγάλο έργο τεράστιας σημασίας για τον πρωτογενή τομέα του Λιβαδερού μόλις ολοκληρώθηκε.
 

Νεότερη Παλαιότερη