Στη τελική φάση έγκρισης το έργο της Περιφέρειας και του Δήμου Κοζάνης «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης»


Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους αναμένεται να πάρει η σύμβαση του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης» που απεστάλη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
 Π.Ε. Κοζάνης, μετά και την έγκριση του δεύτερου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αναδόχου που πέρασε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5.450.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά στην ασφαλτόστρωση και την χαλικόστρωση 105,6 χιλιομέτρων, της περιαστικής οδοποιίας των οικισμών του Δήμου Κοζάνης, όπου θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε 255 επιχειρήσεις.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας με τις απαραίτητες υποδομές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γεωργίου Κασαπίδη, σκοπός της Περιφερειακής Αρχής είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών, των νόμιμων παραγωγικών επιχειρήσεων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δυτικής Μακεδονίας σε βασικές υποδομές πρόσβασης, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται κατά 85% από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κατά 15% από το Δήμο Κοζάνης, ενώ ανήκει στην τρίτη (Γ) φάση αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Κοζάνης.

Μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα, εντός του μήνα, αναμένεται και η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και η έναρξη των εργασιών έως τις αρχές Μαΐου.

Νεότερη Παλαιότερη