Στους σχολικούς αγώνες Βόλεϊ των μαθητών της Περιφέρειάς μας.


Συμβάλουμε σε κάθε πρωτοβουλία και δράση που ενώνει και συσπειρώνει τη νεολαία μας και αναδεικνύει τον αθλητισμό και το «ευ αγωνίζεσθε».
Νεότερη Παλαιότερη