Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Περιφέρειάς μας με έργα και παρεμβάσεις


Τη σύμβαση που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου και του πρωτογενή τομέα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης και ο ανάδοχος των έργου, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, στα Γρεβενά, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Γρεβενών Αθανάσιου Φωλίνα και του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη. 

Πρόκειται για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ́ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»,  συνολικού προϋπολογισμού 6.937.910 € (με ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Το έργο αφορά τη βελτίωση των υφιστάμενων οδών, που οδηγούν σε σταβλικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Δήμου Γρεβενών. Στο σύνολό τους οι υπό μελέτη οδοί είναι διαστρωμένες με υλικά ακατάλληλα για οδοποιία με συνέπεια να μην είναι εφικτή η πρόσβαση από οχήματα βαρέως τύπου στις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε 133 αγροτικές οδούς, σε οδικό δίκτυο 86 χιλιομέτρων με τον αριθμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων να ανέρχεται σε 140.

Ο Περιφερειάρχης μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής σημείωσε πως: «Με σταθερά βήματα η Περιφερειακή Αρχή τηρεί τις δεσμεύσεις της. Κάθε μέρα και ένα έργο που λύνει χρόνια προβλήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα σε μεγάλο βαθμό. Η προοπτική ανάπτυξης του κτηνοτροφικού κλάδου του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, μέσα από έργα υποδομών που υλοποιούνται, βελτιώνει την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων και μειώνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους».

Η Περιφερειακή Αρχή σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας, συνεχίζει να επενδύει στην υλοποίηση έργων οδικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων της υπαίθρου.

Νεότερη Παλαιότερη