Γ. Κασαπίδης: «Προωθούμε τα προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας. Ανοίγουμε δρόμους στις αγορές του εξωτερικού»


«Βασικός στόχος και επιδίωξη της Περιφερειακής Αρχής είναι η προβολή και η προώθηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας που παράγουν ποιοτικά, αγροδιατροφικά προϊόντα». Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης, έδωσε το στίγμα και τις κατευθύνσεις για την υπογραφή της σύμβασης του προγράμματος: «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στις ΗΠΑ και τον Καναδά», από την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, στο κτίριο της ΖΕΠ.

Το πρόγραμμα ακολουθεί την προσέγγιση ενός καλαθιού προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ που παράγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η εκστρατεία θα παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με το σχήμα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ένωσης και των υψηλών προτύπων που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής στην Ένωση και ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα και τη γεύση τους.
Απώτερος στόχος της Σύμπραξης είναι να αναδείξει και να προωθήσει όλα τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά, προς όφελος των τοπικών παραγωγών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας συνολικά.
Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Κασαπίδης: «θα στοχεύσουμε τους αγοραστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς, με στόχο να συνάψουμε επιχειρηματικές συμφωνίες και να εξάγουμε τα προϊόντα στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά».
Έχοντας ως βάση την ανάλυση των αγορών – στόχων, το εν λόγω πρόγραμμα έχει δύο SMART στόχους:
-Να παρέχει νέες γνώσεις στους καταναλωτές
-Να αυξήσει τις εξαγωγές στις χώρες – στόχους
Το έργο θα διαρκέσει 3 χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό 2.305.000,00 €.
Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς που παράγουν ποιοτικά, αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να εξαχθούν στην αγορά της Αμερικής και συνολικότερα, η προώθηση των συμφερόντων της Περιφέρειάς μας μέσω της στοχευμένης δικτύωσης και της προσέλκυσης επιχειρηματικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Νεότερη Παλαιότερη