Στο Karlovy Vary στην Τσεχία για τις εργασίες του Ετήσιου Πολιτικού Διάλογου για τις Περιφέρειες της ΕΕ που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης


Στις εργασίες του Ετήσιου Πολιτικού Διάλογου στο Karlovy Vary της Τσεχίας, συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Περιφέρειες Άνθρακα σε μετάβαση από τις 27 έως 28 Ιουνίου 2023.

Στις εργασίες του διαλόγου οι ενδιαφερόμενοι από όλες τις Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, τύρφης, λιγνίτη και σχιστόλιθου της ΕΕ, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2018 και να συζητήσουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο.

Ο κ. Κασαπίδης κατά τη διάρκεια των εργασιών του διαλόγου σημείωσε πως: «Μια ακόμα πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ευρώπης, στην οποία η Δυτική Μακεδονία δίνει «παρών», θέτει στο τραπέζι του διαλόγου τις προκλήσεις και τα θέματα που την απασχολούν και συμμετέχει στο πρωτογενές επίπεδο διαμόρφωσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενέργεια και τη μετάβαση».  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, στρατηγικές συζητήσεις, σχετικά με τις επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές άνθρακα της Ε.Ε. στην πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα και πώς μπορεί να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα με δίκαιο τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς.

«Παρών» στο διάλογο με παρεμβάσεις, αναλύσεις και προτάσεις δίνουν μεταξύ άλλων οι, Kadri Simson, Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, η Elisa Ferreira, Επίτροπος της ΕΕ για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και ο Petr Kulhanek, Κυβερνήτης της Περιφέρειας Karlovy Vary.

Νεότερη Παλαιότερη