Υπεγράφη η σύμβαση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών, τοιχίων, τοίχων και πεζοδρομίων στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου»

Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών, τοιχίων, τοίχων και πεζοδρομίων στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος,  στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 165.000€ με Φ.Π.Α., όπου περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και έπειτα την πραγματοποίηση διαφόρων παρεμβάσεων στον Δήμο Νεστορίου, που αφορούν:

Βελτίωση τοιχίων και τοίχων στους οικισμούς Χρυσής, Νεστορίου, Κυψέλης και Επταχωρίου, ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές.

Διαμόρφωση πεζοδρομίων εντός του οικισμού Διποταμίας με όλα τα απαραίτητα ρυθμιστικά στοιχεία διέλευσης των πεζών, αλλά και της εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ.

Εργασίες αποπεράτωσης φθορών σε όψεις του Τζημοπούλειου Λαογραφικού μουσείο Επταχωρίου.

Βελτίωσης της βατότητας της κεντρικής οδού εισόδου του οικισμού Κρανοχωρίου, όπου έχει υποστεί φθορές λόγω χαμηλών  θερμοκρασιών  και  παλαιότητας του  οδοστρώματος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του έργου μέχρι το ποσό των 165.000 ευρώ  από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 (ΚΑΠ) της Π.Ε. Καστοριάς, ενώ ο Δήμος Νεστορίου αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

Νεότερη Παλαιότερη