Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Αμυνταίου για την από κοινού υλοποίηση του έργου της ύδρευσης οικισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Αετού της ΠΕ Φλώρινας.

Τη σύμβαση του έργου «Ύδρευση Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών» με το ποσό των 24 εκ. €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, την Τρίτη 3 Ιανουρίου 2023, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτηρίου Βόσδου, Περιφερειακών Συμβούλων, Αντιδημάρχων,  Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου που θα υδρευτούν.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Αμυνταίου και Αετού, από το ρέμα Περικοπής. Το προτεινόμενο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης σχεδιάστηκε ώστε να καλυφθούν οι υδατικές ανάγκες των οικισμών Αμύνταιου περιλαμβανομένων των οικισμών Ανάληψης και Σωτήρα, των Κοινοτήτων Ξινού Νερού, Κέλλης, Πετρών, Ροδώνα και Φανού (ΔΕ Αμυνταίου) και Αετού, Αγραπιδιάς, Βαλτόνερων, Λιμνοχωρίου, Πεδινού και Σκλήθρου (ΔΕ Αετού).

Παράλληλα περιλαμβάνονται τα έργα υδροληψίας επί του ρέματος Περικοπής, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, οι εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς νερού, τα αντλιοστάσια, το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών, τα συστήματα τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης, οι αρχαιολογικές έρευνες, οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η εξαγορά έκτασης για την ΕΕΝ.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα υλοποιηθεί η Α΄Φάση, που περιλαμβάνει έργα εσωτερικών δικτύων οικισμών, έργα της υδροληψίας επί του ρέματος Περικοπής, αρχαιολογικές εργασίες, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εξαγορά έκτασης κατασκευής της ΕΕΝ. Επιπλέον στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Λεχόβου, Νυμφαίου, Λιμνοχωρίου, Αντιγόνου και Μανιακίου.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 θα υλοποιηθεί η Β’ Φάση, που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου.

Στόχος του έργου αποτελεί η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και η προστασία της δημόσιας υγείας των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου, Αετού και Φιλώτα, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών των όμορων οικισμών και η οικολογική κατάσταση των υδάτινων στοιχείων της περιοχής.

Νεότερη Παλαιότερη