Συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

Συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη, Γεωργίου Κασαπίδη, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, Σωτήρη Βόσδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Παντελής Πηλείδης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φλώρινας, Βασίλης Άμπας και ο επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Νίκος Τζιούτζιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα υπηρεσιακά στελέχη παρουσίασαν αναλυτικά την πρόοδο του συνόλου των έργων τα οποία περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, κτιριακά, αρδευτικά, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναδασμούς κ.α. και των μελετών που εκτελεί η Υπηρεσία και δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την μετέπειτα πορεία τους.

Η Περιφερειακή Αρχή, παρακολουθεί  συνεχώς την πορεία υλοποίησης των Τεχνικών Προγραμμάτων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξει το έργο των Υπηρεσιών και να προωθήσει την άμεση υλοποίηση έργων απαραίτητων για  όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Νεότερη Παλαιότερη