Υπογραφή Συμβάσεων: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τ.Κ. του Δ. Άργους Ορεστικού» προϋπ. 229.000€ & «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού (Braille) για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη» προϋπ. 18.700€ από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.


Δύο προγραμματικές συμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού, την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θωμά Μάνου, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Καλιόπης Τσιάγγου-Κυριακίδου κα των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων Μελανθίου, Κωστραζίου, Λακκωμάτων και Βέλους-Διαλεχτού.

 Πιο συγκεκριμένα υπεγράφη

 Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού: 229.000€.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και έπειτα την πραγματοποίηση διαφόρων παρεμβάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορούν:

 -Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού ( συγκεκριμένα θα

γίνουν εργασίες στους οικισμούς Διαλεκτό και Βέλος), Προϋπ: 44.500,00€

-Άρση επικινδυνότητας πρανούς παιδικής χαράς Ασπροκκλησιάς, Προϋπ : 31.500,00€

-Επέκταση νεκροταφείων Κωσταραζίου, Προϋπ : 73.500,00€

-Εξωραϊσμός πλατειών Λακκωμάτων και Μελανθίου, Προϋπ : 20.000,00€

-Ανάπλαση πεζοδρόμων «Αρμονία» και «Ιωαννίδη» στο Άργος Ορεστικό, για την βελτίωση

της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ , Προϋπ : 25.000,00€

-Αποδυτήρια γηπέδου Κωσταραζίου, Προϋπ : 34.500,00€

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του συνόλου των εποέργων σε ποσοστό 100%, δηλ. μέχρι το ποσό των 229.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της  Π.Ε. Καστοριάς, ενώ ο Δήμος Άργους Ορεστικού αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

 Επίσης, υπεγράφη:

 Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού (Braille) Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 18.700€.

Πρόκειται για μια δράση με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών της δημοτικής βιβλιοθήκης Άργους Ορεστικού, με δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και στην πληροφορία ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, με την προμήθεια ενός

ολοκληρωμένου συστήματος εξοπλισμού συστήματος Braille.

 H συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθεί με 15.700€ από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών πόρων της Π.Ε. Καστοριάς και με 3.000€ από τον Δήμο Άργους Ορεστικού.

 Η Περιφερειακή Αρχή εκτός του σχεδιασμού και της υλοποίησης μεγάλων έργων που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου, χρηματοδοτεί και έργα και δράσεις, σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας μας, που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της.

Νεότερη Παλαιότερη