Κοντά στους ανθρώπους της υπαίθρου και της παραγωγής, με έργα ουσίας που τους διευκολύνουν στην εργασία τους


Ολοκλήρωση τεχνικού έργου σε επικίνδυνο
πέρασμα σε ρέμα στη Μεσοποταμία Καστοριάς. Αναγκαίο για την καθημερινή μετακίνηση για εργασία και τη μεταφορά των προϊόντων των κτηνοτρόφων μας.

Έργα για τους ανθρώπους που μας εξασφαλίζουν τα απαραίτητα αγαθά για τη διατροφή, τη ζωή και την οικονομία μας.


Νεότερη Παλαιότερη