Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη προϋπολογισμού 341.518,96 ευρώ για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού ΑΓ. Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών»


Τη σύμβαση, για την προστασία, ανάδειξη και δικτύωση του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας, με τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού ΑΓ. Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης και ο ανάδοχος του έργου, την Παρασκευή
5 Μαΐου 2023, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών Αθανάσιου Φωλίνα και των Αντιπεριφερειάρχων Πολιτικής Προστασίας, Μάνο Θωμά, και Αγροτικής Ανάπτυξης, Χατζηζήση Λάμπρο.

Ο Ιερός Ναός αποτελεί διατηρητέο μεταβυζαντινό μνημείο, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες μαρτυρίες, κτίσθηκε το 1806 και είχε αφιερωθεί στον «Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη». Αργότερα εκ παραδρομής, μετά την απώλεια της κτητορικής επιγραφής, λατρευτικά αφιερώθηκε στους «Αγίους Θεοδώρους». Πριν τη μερική καταστροφή του το 1944 από τους κατακτητές αποτελούσε έναν περίλαμπρο Ναό, δείγμα της ιστορικά τεκμηριωμένης οικονομικής άνθισης που γνώρισε το Μαυρονόρος στο τέλος του 18ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Ο Ναός έχει φθορές λόγω ηλικίας των υλικών δομής, αλλά και λόγω νεότερων επεμβάσεων, που έγιναν με υλικά και τεχνικές ασύμβατες προς την αρχική δομή του. Αυτές υποβαθμίζουν μορφολογικά το ναό, αλλά κυρίως η ασυμβατότητά τους προξένησε φθορές στη στατική επάρκεια, μετά το σεισμό που έπληξε την περιοχή το 1995, και οι οποίες δημιουργούν αμφιβολίες για την στατικότητα του μνημείου.
Στόχος της αποκατάστασης είναι να ανακτήσει το μνημείο τα τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία της αρχικής κτίσης του και να σταματήσει η επιταχυνόμενη φθορά του.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονίας 2014-2020», με ποσό που ανέρχεται σε 341.518,96 € (με Φ.Π.Α).
Η Περιφερειακή Αρχή, προχωράει στην υλοποίηση έργων για την προστασία, ανάδειξη και δικτύωση του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας, με στόχο τόσο την διαφύλαξή τους, όσο και την ανάπτυξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας.
Νεότερη Παλαιότερη