Η Δ. Μακεδονία αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

 


«Στο πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φέρει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πιο κοντά στους πολίτες, συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανάμεσα σε συνολικά 10 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που συμμετέχουν μετά από διαγωνιστική διαδικασία»

Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, από το βήμα της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REGIONS2030, έδωσε το στίγμα και το όραμα της Περιφερειακής Αρχής, για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας με στόχο την επίτευξη της «Ατζέντας 2030».
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, παρουσία του Ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη, εμπνευστή της Πρωτοβουλίας REGIONS2030, του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας Στέργιου Κιάνα, του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Θεοδουλίδη, του υπεύθυνου του Γραφείου Πληροφόρησης του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Κύπρο Δημήτρη Φατούρο, Αυτοδιοικητικών και φορέων.
Η «Ατζέντα 2030» με 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους αντίστοιχους 169 επιμέρους στόχους που υιοθετήθηκαν το 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη, αποτελούν την οικουμενική πυξίδα για την ευημερία των ανθρώπων και θέτουν το όραμα για μια κοινωνία πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη και χωρίς διακρίσεις.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε πρόταση και επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινό Κέντρο Ερευνών για να συνεισφέρει στο πρόγραμμα παρακολούθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Περιφέρειες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει ως στόχο την επιλογή και διαμόρφωση ενός κοινού συνόλου δεικτών παρακολούθησης προς την επίτευξη των ΣΒΑ.
Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στους στόχους του προγράμματος σημείωσε πως: «H προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου των ΣΒΑ και η αύξηση της εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών και φορέων στη διαδικασία υλοποίησης των στόχων, αποτελεί μονόδρομο για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του πλανήτη, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ευημερία των πολιτών».
Νεότερη Παλαιότερη