Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2023

Η Δ. Μακεδονία αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

«Στο πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτρ…

Φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα